fbpx
Partzuergo tituluak
  • Kooperatibek bakarrik erabiltzen ahal dituzte horien funts propioak azkartzeko ;
  • Finantzamendu mota hori Herrikoa kapitalean sartu gabe egina izan daiteke ;
  • Gehienetan, 7 urteren buruan ordainduak dira ;
  • Interes tasak parte finko eta parte aldakor bat ditu. Tasa aldakorra enpresaren ustiapen emaitzaren arabera kalkulatua da ;
  • Interes finkoak hiruilero pagatuak dira eta interes aldakorrak urtero.

Finantzamenduetara bueltatu